22 desanm 2023

Frè ak sè m yo,
Kòm fèt Nwèl la, selebrasyon anivèsè nesans Jezi-Ki Gran-Mèt nou an preske rive,
mwen vle pwofite okazyon sa a pou m swete nou tout yon bèl fèt Nwèl ranpli ak kè
kotan, lapè ak remèsiman. Tanpri pa bliye vrè rezon pou sezon Nwèl la, se Jezi,
Bondye ki tounen moun e ki abite nan mitan nou. Nwèl ap selebre kokenn chenn
evenman lè Jezi te fèt nan Vil Betleyèm plis pase 2, 000 ane. Chè pawasyen mwen
yo tanpri pa bliye bay JEZI premye plas nan fèt Nwèl ane sa a pandan w ap prepare
pou selebre bèl fèt sa nan lajwa ak kè kontan ak fanmi e zanmi-w.
JOYEUX NOEL A TOUS!
Nan lanmou ak lapriyè,
Fr. Quesnel

Weekend Mass

Sunday: 5:00 PM

Baptisms, Weddings, Sick Calls in Creole

Contact
Our Lady Of Faith Haitian Center
561. 223.2762
Tues., Wed., Fri. 4-9 p.m. Sun. 7-9 p.m.

We, the people of St. Ann, will continue to grow deeper
in our faith, walking humbly with our God, through Christ.
Translate »